Paxi – Rosetta y komety

0
(0)

Le? z Paxim do granic Uk?adu S?onecznego, aby odkry? ?wiat komet i dowiedzie? si? wi?cej o niesamowitej misji statku Rosetta do komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko.

W tym filmie, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, Paxi zabiera dzieci ze sob?, aby pokaza? im komety i niesamowity statek kosmiczny ESA Rosetta, lec?cy obok komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko, a tak?e pr?b? umieszczenia na niej l?downika, jaka mia?a miejsce 12 listopada 2014 r.

Film ten jest trzeci? z ca?ej serii animacji, w kt?rych Paxi, edukacyjna maskotka ESA, przedstawia r??ne zagadnienia zwi?zane z Uk?adem S?onecznym, Wszech?wiatem, tajemnicami planety Ziemi i wiele innych temat?w.

Similar Posts:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *