ESA Euronews: Lesz?llni egy ?st?k?sre

0
(0)

Az ?st?k?s?k ?vsz?zadok ?ta felcsig?zt?k az emberek fant?zi?j?t. Az Eur?pai ?r?gyn?ks?g Rosetta nev? misszi?ja megk?s?rel m?szereket eljuttatni egy ?st?k?s felsz?n?re.

Sz?nb?l, porb?l ?s v?zj?gb?l ?ll? ?gitestek, amelyek a Naphoz k?zel?tve annak f?nye miatt cs?v?t fejlesztenek a maguk m?g?tt h?zott t?rmel?kb?l. T?bb okb?l is ?rdekesek a tudom?ny sz?m?ra, de a legizgalmasabb k?rd?s, hogy van-e k?z?k a f?ldi ?let eredet?hez.

A Space ?st?k?svad?sz st?bj?nak els? ?tja J?n?ba, a t?ringiai tartom?nyi csillagvizsg?l?ba vezet. A tud?sok itt azon dolgoznak, hogy meg?llap?ts?k, mi maradt a darabjaira hullott ISON ?st?k?sb?l. A gyan? az volt, hogy az ?gitest megsemmis?lt, de k?rd?ses volt, hogy a magnak maradtak-e l?that? darabk?i. Azonban napfelkelt?ig a tud?soknak nem siker?lt megpillantaniuk az ISON maradv?nyait.

Mindek?zben Sv?jcban a berni egyetem kutat?i v?zj?gb?l, foly?kony nitrog?nb?l ?s sz?nb?l mesters?ges ?st?k?st ?ll?tanak el?. Az ?gy elk?sz?lt mint?val v?kuumkamr?ban k?s?rleteznek: arra k?v?ncsiak, milyen folyamatok mennek v?gbe egy ?st?k?s felsz?n?n.

Mindezek a k?s?rletek ?s megfigyel?sek csak el?k?sz?letek az igazi nagy dob?sra: az Eur?pai ?rk?zpont Rosetta fed?nev? misszi?ja megk?s?rel m?szereket eljuttatni egy ?st?k?s felsz?n?re, ?s onnan mint?kat sz?ll?tani.

Ez az?rt t?lti el lelkesed?ssel a tud?sokat, mert az utols? hasonl? akci?, a NASA Csillagpor (Stardust) nev? k?ldet?se meglep? eredm?nyeket hozott. Akkor egy szond?t reptettek ?t a Halley ?st?k?s cs?v?j?n, ?s az ?gy megszerzett minta glicint, egy fontos, DNS-alkot? aminosavat is tartalmazott. Teh?t nem ?letet, de az ?let egyik fontos alkot?elem?t – ez pedig felveti az ?st?k?s?k szerep?t a f?ldi ?let kialakul?s?ban.

– A f?ldi ?lethez meghat?rozott t?pus?, ?gynevezett balkezes aminosavak sz?ks?gesek. A k?mia el? tud ?ll?tani bal ?s jobbekezes aminosavakat is, de az ?let ezek k?z?l csak a balkezeseket haszn?lja ?s szeretn?nk ?rteni, hogy mi?rt – magyar?zta az Euronews riporter?nek Hermann B?hnhardt, a Max Planck Int?zet kutat?ja – Nem tudjuk, de szeretn?nk tudni, hogy az ?st?k?s?kben tal?lhat? aminosavak jobb vagy balkezesek, mert ha balkezesek, akkor ez ?jabb arra utal? jel, hogy tal?n az ?let, vagy legal?bbis annak alkot?elemei az ?rb?l ker?ltek a F?ldre.

A tudom?nyos k?z?ss?g abban rem?nykedik, hogy az ?st?k?s?ket ?rint? k?rd?sek sokas?g?ra kapnak v?laszt 2014-ben, ha a Rosetta missz?ja sikerrel z?rul.

Similar Posts:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *